hc haber ajansi
HV
24 MAYIS Salı 03:28

ULUSAL EGEMENLİK BİR SEVDADIR

Güntaç Onay
Güntaç Onay
Giriş Tarihi : 22-04-2020 17:02

 

23 Nisan 1920 nin ruhunu anlamak için, Ülkemizin yaşadığı dönemsel koşullara kısaca değinmek gerekir. 1699 yılında ilk toprak kaybını yaşadığımız Karlofça Antlaşması Gerileme Devrinin başlangıcı sayılmaktadır.

Savaşlarla dolu bir 18. yy yaşayan Osmanlı Devleti, 1789 Fransız Devrimiyle Avrupa’da hızla yayılan milliyetçi ve özgürlükçü millet bilinci çok uluslu,  çok ırklı, çok dilli İmparatorluklar da hızlı bir dağılma sürecini başlattı.  Aynı zamanda teknolojinin gelişmesi ile Feodalizmin                                                                                           tasfiye ve Kapitalizmin gelişme sürecini Devletimiz kendi iç dünyasında, dış dünyaya kapalı olarak yaşadı. Milliyetçilik akımının yayılması ile millet anlayışı siyasi içerik kazanarak bir ideoloji haline geldi. 19 yy "Milletler Çağı" olarak anıldı.           

Her milletin bağımsız devlet olma isteği Avrupa'dan bütün Dünya'ya yayıldı.

1789 Fransız Devrimiyle birlikte İNSAN HAKLARI-EŞİTLİK- ADALET-MİLLİYETÇİLİK-ÖZGÜRLÜK-LAİKLİK-DEMOKRASİ gibi kavramlar sosyal yaşamda kullanılmaya başladı. İmparatorlukların ve Monarşik Yöntemlerin yıkılmasına, bunların yerine Ulus Devletlerin kurulmasına neden oldu. Bu sürecin getirdiği koşullar bir çağın kapanıp, bir çağın başlangıcına neden olduğu gibi, Tarih Bilimcilerinin vurguladığı "Çağı iyi okuyamayan Osmanlı İmparatorluğu" içinde büyük toprak kayıplarına neden olmuştur. Milliyetçilik fikrinin yayılması, çok uluslu devletleri etkiledi.

Osmanlı Devleti bünyesinde bulunan etnik gruplar arasında ki ayrılıkçı eğilimler Önce Balkanlarda kendini gösterdi. 1832 de Yunanistan, 1878 de Sırbistan, Romanya ve Bulgaristan Osmanlı Devletinden ayrıldı. İtalya ile Devletimizin sorun yaşadığı bir dönemde Rusya'nın kışkırtmasıyla Balkan Devletleri aralarında ittifak oluşturarak 1912 de topraklarımıza saldırdılar.

Balkan Savaşları adını alan bu savaşlarda, ordumuzun zamanında toparlanamaması ve komuta hataları nedeniyle yenilgimiz sonucu, Adriyatik Kıyılarına kadar ulaşan Balkan Topraklarını ve Ege Adalarını kaybettik.

Bu süreçte ki Savaşları, yapılan reformları ve antlaşmaları yazmak sayfalarca yer tutacağından şöyle özetleyebiliriz; Yüz binlerce Türk kadın, erkek ve çocuk katliama uğramış olup, sonuçta Balkanlardaki Osmanlı Topraklarının, Balkan Devletleri tarafından paylaşılmasıyla Osmanlının 550 yıl hüküm sürdüğü topraklar elden çıktı. Bu kötü durumdan kurtulmak ve ordunun yeniden yapılanması için Almanya ile işbirliğine gidilmiş, bu durum 1. Dünya Savaşında Alman saflarında yer almamıza sebep olmuştur.

Dünya Savaşı sonunda 1918 de Mondros Mütakeresi ve 1920 de Sevr Antlaşması ile işgalci Emperyalist Devletler Ülkemizin, Askerden ve Eğitimden arındırılması, akabinde topraklarının paylaşılması döneminde Gazi M. Kemal Paşa 19 Mayıs 1919 da Samsun' a çıkarak, Anadolu Halklarının yer yer başlattığı düşmana karşı mücadelesini örgütsel birlikteliğe dönüştürmek ve yeni katılımlarla Milli Mücadeleyi güçlendirmek için programlanan Erzurum, Sivas, Amasya Kongreleriyle "HATTI MÜDAFAA YOK, SATHI MÜDAFAA VARDIR. BU SATIH BÜTÜN VATANDIR." Diyerek Ulus olmanın, Egemenliğin önemini Halkına anlattı. Zira Ulus sadece tarihi değil, teknolojinin gelişmesi ile Sanayi Çağının bir Tarihi Kategorisidir. Feodalizmin tasfiye ve kapitalizmin gelişme süreci, aynı zamanda insanların Uluslar biçiminde birleşme sürecidir.                                                                         

Ulus her şeyden önce belirli bir insan topluluğudur. Bu topluluk bir Irk ve Aşiret topluluğu değildir. Kısaca Ulus siyasal olarak örgütlenmiş biçimde ve belli bir toprak üzerinde bir arada yaşayan, ekonomi yaşam, dil, tarih ruhsal yapı ve kültürel özellikler yönünden ortaklık gösteren en geniş bir insan topluluğudur. Demek ki Ulus rastgele ve geçici bir topluluk değil,  istikrarlı bir insan topluluğudur.

Fakat ne varki, ATATÜRK ve ARKADAŞLARININ elinde, diğer Uluslar gibi, kendi sınırları içerisinde çağın gereklerine uygun, değişime uğrayacak bir Ulus yoktu. Aksine toprakları işgal edilmiş, insanlarına hakaret edilen Emperyalist Devletler tarafından bölüşülmüş topraklar vardı. Millet Egemenliğini tesis etmek için, Topraklarımızdan düşmanı kovmak yetmeyecek, kurtarılacak topraklarda bağımsız bir devlet kurup, Ulusal Egemenlik oluşturulması  gerekçesiyle  ATATÜRK Anadolu Bozkırının küçük bir Kasabasında  "EGEMENLİK KİŞİLERE ve BELLİ ZÜMRELERE DEĞİL, DOĞRUDAN MİLLETE AİT OLMALI" diyerek 23 NİSAN 1920 de  BMM kurdu  Bu Kasaba, Milli Kurtuluş Savaşından sonra T.C. nin BAŞKENTİ OLAN ANKARA' dır.             

 

İşgal altında ki yurdun dört bir yanından seçilip BMM ye gelen Mebuslar, ATATÜRK öncülüğünde Millet adına Kurtuluş Savaşı ile Ülke Yönetimini sevk ve idare etti. TBMM açılışından bir yıl sonrada 23 NİSAN Türkiyenin Kutlanan ilk Ulusal Egemenlik Bayramı oldu.      

                                           

ATATÜRK egemenliğin önemini şöyle tanımlar:

 

"BÜTÜN CİHAN BİLMELİDİR Kİ , BU DEVLETİN VE MİLLETİN BAŞINDA HİÇBİR KUVVET VE MAKAM YOKTUR. YALNIZ BİR KUVVET VARDIR, O DA MİLLİ EGEMENLİKTİR. YALNIZ BİR MAKAM VARDIR O DA MİLLETİN KALBİ, VİCDANI VE VARLIĞIDIR."  Daha sonra ATATÜRK savaş yıllarında öksüz ve yetim kalan çocukları sevindirmek için bahar şenliği havasında kutlamalar düzenlendi. 23 NİSAN 1923 ten itibaren Çocuk Bayramı olarakta kutlandı.                                               

 

ATATÜRK çocuklara hitabında "KÜÇÜK HANIMLAR, KÜÇÜK BEYLER SİZLER GELECEĞİN BİR GÜLÜ, YILDIZI VE İKBAL IŞIĞISINIZ. MEMLEKETİ ASIL IŞIĞA BOĞACAK OLAN SİZLERSİNİZ" demiştir. Her olumsuzluğa rağmen, 100. yıldönümünü büyük bir sevinçle kutladığımız 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI,  TÜM ÇOCUKLARA VE ULUSUMUZA kUTLU OLSUN.

YORUMLAR
DİĞER YAZILARI